KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Det er et teambaseret spilkoncept, der på en anderledes og underholdende måde sætter en gennemgående konkurrence-mæssig ramme for udvikling og afprøvning af et teams evner til samarbejde, kommunikation, og kreativ problem- løsning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *