Ikke kategoriseret

Robinson
Robinson

Robinson

Det er et teambaseret spilkoncept, der på en anderledes og underholdende måde sætter en gennemgående konkurrence-mæssig ramme for udvikling og afprøvning af et teams evner til samarbejde, kommunikation, og kreativ problem- løsning.